Over

Bio

Lees meer over De Nieuwe Klank, Elsbeth haar persoonlijke verhaal, haar werkervaring, de film Miracles of Music en meer.

Media

De Nieuwe Klank is diverse keren in de media geweest. Hieronder vind je de interviews en filmopnames met Elsbeth.

Voor wie

Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek. Ook ouderen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Lees hieronder meer.

BIO

De Nieuwe Klank  is voortgekomen uit mijn passie voor muziektherapie en mijn feeling met mensen met een beperking. Middels muziek wil ik een plek bieden om zich te kunnen uiten. Een plek waar nieuwe positieve ervaringen kunnen worden opgedaan. Gericht op mogelijkheden en ontwikkeling. Samen met mij, op een ongedwongen en enthousiaste wijze.

Door mijn inmiddels jarenlange ervaring als muziektherapeut heb ik me gespecialiseerd in het werkveld van de verstandelijk gehandicaptenzorg (Cordaan te Amsterdam).

Ook heb ik als muziektherapeut ruime ervaring opgedaan met ouderen in de verpleeghuiszorg (Verpleeghuis Hogewey te Weesp en Cordaan te Amsterdam).

Daarnaast zie ik veel kinderen met autisme voor muziektherapie.

Muziek is klank gegoten in een vorm met een betekenis voor iedereen

Voor wie

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek. 

Ook ouderen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel.

Kortom: voor bijzondere mensen met een bijzondere zorgvraag!

Versterken van zelfvertrouwen

G., een jongen met een verstandelijke beperking en autisme, ervaart zijn omgeving veelal als onveilig. Dit brengt spanningen bij hem teweeg en maakt hem onzeker. Door samen met hem in de muziek uitdagingen aan te gaan en positieve ervaringen op te doen, krijgt hij meer grip op zijn omgeving. Hij wordt hierdoor weerbaarder en krijgt meer zelfvertrouwen.

Onrust Verminderen Bij Dementie

J., een oudere heer, heeft beginnende dementie. Hij leeft in een voor hem verwarrende wereld, verliest de grip op zijn omgeving en vertoont onrustig gedrag. Vertrouwde muziek fungeert als een geheugenmiddel. Het roept herinneringen bij hem op, wat hem weer bij zichzelf en het contact met anderen terugbrengt. Hij ervaart ordening en houvast bij muziektherapie. Dat werkt rustgevend en verhoogt zijn kwaliteit van leven.

Emoties Uiten En Leren Hanteren

D., een jonge vrouw met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, heeft moeite met de verwerking van soms heftige emoties. Dit uit zich in automutilatie (het zichzelf slaan) en verliest daarbij de controle. Bij de muziektherapie zingt ze over dingen die haar bezighouden. Dit helpt haar om haar gevoelens op een positieve manier te uiten en het een plek te geven. Buiten de therapiesituatie functioneert ze beter, laat ze geen automutilerend gedrag meer zien en weet ze haar emoties beter te hanteren.

De Nieuwe Klank in de media

Aanmelden of meer
informatie?

De Nieuwe Klank houdt praktijk in Amsterdam Oud-Zuid, in huislijke sfeer.

Gelegen op de begane grond en daarmee makkelijk toegankelijk.