Bio

De Nieuwe Klank  is voortgekomen uit mijn passie voor muziektherapie en mijn feeling met mensen met een beperking. Middels muziek wil ik een plek bieden om zich te kunnen uiten. Een plek waar nieuwe positieve ervaringen kunnen worden opgedaan. Gericht op mogelijkheden en ontwikkeling. Samen met mij, op een ongedwongen en enthousiaste wijze.

Door mijn inmiddels jarenlange ervaring als muziektherapeut heb ik me gespecialiseerd in het werkveld van de verstandelijk gehandicaptenzorg (Cordaan te Amsterdam).

Ook heb ik als muziektherapeut ruime ervaring opgedaan met ouderen in de verpleeghuiszorg (Verpleeghuis Hogewey te Weesp en Cordaan te Amsterdam).

Daarnaast zie ik veel kinderen met autisme voor muziektherapie.


Lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

Aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor vaktherapeuten (Register Vaktherapie)

Lid van The Robert F. Unkefer Academy for Neurologic Music Therapy (NMT)

Oprichtster van de landelijke Werkveldgroep Muziektherapie VGZ

Lid van de Commissie van Toelating voor aanvragen NVvMT lidmaatschap

Supervisor bij de (pre-)master of Music Therapy (ArtEZ University of the Arts)

Betrokken bij Miracles of Music project voor meer muziek in de zorg


Van kleins af aan leerde ik blokfluit (sopraan en alt) spelen. Al snel stapte ik over op de dwarsfluit en speelde ik in verschillende ensembles. Als kind kroop ik thuis regelmatig achter de piano en heb ik mezelf piano leren spelen. De accordeon en gitaar kwamen daar later bij. Sinds een paar jaar speel ik cello en maak ik deel uit van het Alphons Diepenbrock Orkest. Geweldig leuk om dit allemaal te kunnen doen!

De wens in de zorgsector te willen werken en mijn liefde voor muziek bracht me op het spoor van muziektherapie (Bachelor of Arts Therapy, Hogeschool Utrecht te Amersfoort). Een studie die mooi aansloot bij mijn muzikaliteitcreativiteit en sensitiviteit.

Na mijn studie muziektherapie kon ik direct aan de slag als muziektherapeut.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) ben ik actief geweest als bestuurslid PR & Communicatie. Daarnaast organiseerde ik op landelijk niveau studiemiddagen voor de Werkveldgroep Muziektherapie VGZ. Muziektherapeuten die net als ik werkzaam zijn binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, delen hier hun kennis en ervaring. Voor mij een bron van inspiratie.

Door de training Neurologische Muziektherapie heb ik de kwalificatie Neurologisch Muziektherapeut (NMT) verkregen. Hiermee heb ik de kennis over de werking van muziek in de hersenen en hoe dit kan worden toegepast.

In de film Miracles of Music van filmmaker Pim Giel, ben ik gevolgd in mijn werk als muziektherapeut. Hierin is o.a. te zien hoe Dimo, een jongetje met autisme, sociaal vaardiger wordt. De volledige film is hier te downloaden. 

Met veel plezier woon ik met Jurriƫn en onze kinderen Daan, Lize, Joren en Siem in Amsterdam Oud-Zuid. Hier bevindt zich ook de praktijk.