Kitty Tersmette, Senior Gedragswetenschapper

“Cliënten met gedragsproblematiek kunnen via de muziektherapie van Elsbeth ervaren dat zij hun emoties kunnen uiten via de muziek. Door herhaling, afstemming en samenspel met Elsbeth onstaat een voor hen veilige omgeving. Deze veilige omgeving is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Eén specifieke cliënt met een zeer ernstige verstandelijke beperking en autisme waar Elsbeth mee gewerkt heeft, had al tientallen jaren ernstige gedragsproblematiek. Door de muziektherapie van Elsbeth heeft hij zich ontwikkeld en kan hij zich met heel veel plezier uiten op de piano of keyboard en is zijn gedragsproblematiek sterk verminderd.”