Werkwijze

Muziektherapie is een non-verbale therapie. Muziek wordt gebruikt om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.

De elementen uit de muziek (klank, melodie, dynamiek, ritme, tempo, vorm) worden op methodische wijze ingezet, waarbij wordt ingegaan op het gedrag dat de cliënt laat zien.

Ik help de cliënt bij zijn of haar problematiek door middel van het ervaren van nieuwe vaardigheden binnen de muziektherapie. Daarbij sluit ik aan op het (emotionele) ontwikkelingsniveau en zijn of haar belevingswereld.

Mogelijke behandeldoelen zijn:

Het uitnodigende karakter van muziek zorgt er voor dat de cliënt zich open kan stellen voor nieuwe ervaringen. Er zal een proces ontstaan dat zich richt op (gedrags-)verandering, ontwikkeling, stabilisatie en/of acceptatie.
De verworven vaardigheden binnen muziektherapie dragen bij aan de kwaliteit van leven in de eigen leefsituatie.

Observatieperiode

De eerste drie sessies zijn ter observatie van de cliënt om het probleemgebied en de behandelmogelijkheden goed in kaart te brengen. De cliënt maakt daarbij kennis met verschillende instrumenten en werkvormen.

Afrondingsfase

De therapie wordt afgerond wanneer de hulpvraag is beantwoord of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. Aan de hand van een schriftelijk verslag vindt een eindevaluatie plaats.

1

2

3

4

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een kennismaking waarin de hulpvraag van de cliënt en praktische informatie besproken wordt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een behandelplan op. Hierin staan de doelen omschreven waaraan binnen de muziektherapie gewerkt gaat worden. Dit in samenspraak met de cliënt/ouders/verzorgers en eventueel een gedragsdeskundige.

Behandelfase

De muziektherapie vindt in principe wekelijks plaats. Een individuele sessie duurt 45 minuten. De voortgang van de behandeling zal tussentijds besproken worden. Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie kunnen doelen eventueel worden bijgesteld.

1

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een kennismaking waarin de hulpvraag van de cliënt en praktische informatie besproken wordt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een behandelplan op. Hierin staan de doelen omschreven waaraan binnen de muziektherapie gewerkt gaat worden. Dit in samenspraak met de cliënt/ouders/verzorgers en eventueel een gedragsdeskundige.

2

Observatieperiode

De eerste drie sessies zijn ter observatie van de cliënt om het probleemgebied en de behandelmogelijkheden goed in kaart te brengen. De cliënt maakt daarbij kennis met verschillende instrumenten en werkvormen.

3

Behandelfase

De muziektherapie vindt in principe wekelijks plaats. Een individuele sessie duurt 45 minuten. De voortgang van de behandeling zal tussentijds besproken worden. Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie kunnen doelen eventueel worden bijgesteld.

4

Afrondingsfase

De therapie wordt afgerond wanneer de hulpvraag is beantwoord of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. Aan de hand van een schriftelijk verslag vindt een eindevaluatie plaats.

Muziekinstrumenten

Bij muziektherapie kan gebruik gemaakt worden van veel verschillende muziekinstrumenten. Ook de stem hoort daar bij. Zelf speel ik dwarsfluit, piano, accordeon, gitaar en cello. Daarnaast kan ik prima overweg met allerlei andere instrumenten.

Het kunnen bespelen van een instrument is niet nodig. Uitgangspunt is de voorkeur van de cliënt voor bepaalde klanken en instrumenten. Samen gaan we op zoek naar zijn of haar (muzikale) wensen, mogelijkheden en uitdagingen!

De specifieke kenmerken van ieder instrument (klank, trillingen) samen met de overige elementen uit de muziek (melodie, dynamiek, ritme, tempo) worden bewust ingezet om de therapie in de gewenste richting te sturen.

In de praktijkruimte zijn de volgende instrumenten aanwezig:

Toetsinstrumenten:

Snaarinstrumenten:

Blaasinstrumenten:

Slaginstrumenten:

Aanmelden of meer
informatie?

De Nieuwe Klank houdt praktijk in Amsterdam Oud-Zuid, in huislijke sfeer.

Gelegen op de begane grond en daarmee makkelijk toegankelijk.