Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog / Behandelcoördinator

“Elsbeth Siebbeles heeft ruim een jaar bijna wekelijks muziektherapie gegeven aan een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Deze vrouw heeft bovendien een spraak-taalstoornis, waardoor zij is aangewezen op non-verbale communicatie. Zij  had vooral een hulpvraag op het gebied van primaire hechting. Zij was zeer angstig en kon met veel moeite alleen een vertrouwd contact aan gaan met zeer bekende begeleiders. Zij houdt echter wel veel van muziek en speelt op de piano haar eigen patronen. Dit geeft haar waarschijnlijk veiligheid. Elsbeth is met een enorm enthousiasme en gedrevenheid aan de slag gegaan en binnen de kortste tijd was duidelijk dat er een goede klik was tussen haar en haar ‘leerling’. De therapie werd op een zeer gedegen manier opgezet, waarbij doelen nauwkeurig werden geformuleerd.

Regelmatig vond een tussenevaluatie plaats met de begeleider en behandelcoördinator. Daarin stelde Elsbeth zich coöperatief, betrokken, maar zeker ook  professioneel en deskundig op.  Mede door haar inzet heeft de ontwikkeling van haar leerling, onze cliënt, een extra positieve impuls gekregen.”

Meindert Buskermolen, GZ-Psycholoog / Behandelcoördinator Kentalis,

locatie Weerklank Amsterdam