Ria van der Gulik, Consulent Dagbesteding Verstandelijk Gehandicaptenzorg

“Daar waar de verbale communicatie bij cliënten met een ernstige meervoudige beperking niet of nauwelijks mogelijk is, weet Elsbeth hen via muziek te bereiken. Muziek wordt door haar bij deze groep cliënten voornamelijk ingezet als communicatiemiddel. Cliënten stellen zich zichtbaar meer open voor hun omgeving waarbij een spel van op elkaar reageren kan ontstaan. Muziek is voor cliënten met een meervoudige beperking een meerwaarde in communicatie en beleven hiermee de wereld om hen heen.”