DE NIEUWE KLANK

Beeldmateriaal

Filmopnames in therapiesessies worden alleen met toestemming gemaakt en kunnen worden toegestuurd.


Werkwijze

Intakegesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin de hulpvraag van de cliënt en praktische informatie besproken wordt. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een behandelplan op. Hierin staan de doelen waaraan binnen de muziektherapie gewerkt gaat worden omschreven. Dit in samenspraak met de cliënt/ouders/verzorgers en eventueel een gedragsdeskundige.


In het kader van de AVG wetgeving ontvangen cliënt/ouders/verzorgers bij aanvang van de behandeling een privacy document.


Bij de therapiesessies zijn ouders/verzorgers niet aanwezig, tenzij anders is afgesproken.

Dit is omdat aanwezigheid van anderen invloed heeft op het therapieproces.

Observatieperiode

De eerste drie sessies zijn ter observatie van de cliënt om het probleemgebied en de behandelmogelijkheden goed in kaart te brengen. De cliënt maakt daarbij kennis met verschillende instrumenten.

Behandelfase

De cliënt krijgt in principe wekelijks muziektherapie. Een individuele sessie duurt 45 minuten. De voortgang van de behandeling zal tussentijds besproken worden. Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie kunnen doelen eventueel worden bijgesteld.

Afrondingsfase

De therapie wordt afgerond wanneer de hulpvraag is beantwoord of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. Aan de hand van een schriftelijk verslag vindt een eindevaluatie plaats.

DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved

                       Praktijk voor muziektherapie