DE NIEUWE KLANK

Werking van muziektherapie

Muziek voert je mee naar herinneringen, naar een fantasiewereld, naar je gevoel.

Door muziek kun je emotioneel geraakt worden, in beweging gezet worden, ontspannen raken, verbondenheid en steun ervaren in het samenspel.

Van deze kenmerken maakt muziektherapie gebruik.
Animatiefilmpje over de kracht van muziek:


Muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale therapie. Muziek wordt gebruikt om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.

De elementen uit de muziek (klank, melodie, dynamiek, ritme, tempo, vorm) worden op methodische wijze ingezet, waarbij wordt ingegaan op het gedrag dat de cliënt laat zien.

Ik help de cliënt bij zijn of haar problematiek door middel van het ervaren van nieuwe vaardigheden binnen de muziektherapie. Daarbij sluit ik aan op het (emotionele) ontwikkelingsniveau en zijn of haar belevingswereld.

Mogelijke behandeldoelen zijn:

* Activeren en vergroten van de belevingswereld

Concentratie en (zintuiglijke) waarneming verbeteren

Communicatieve vaardigheden vergroten

* Spraak- en taalontwikkeling stimuleren

Verbeteren van de motoriek

* Vergroten van de gerichtheid op een ander

Versterken van het zelfbeeld, zelfvertrouwen

* Verminderen van faalangst

* Uiten en reguleren van spanningen

* Uiten en reguleren van emoties

* Doorbreken van dwangmatig gedrag

Verminderen van onrust ten gevolge van dementie

* Rouwverwerking

* Traumaverwerking

Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van:

* Zelf muziek maken (actieve werkvorm) of luisteren naar muziek (receptief)

* Activerende of juist rustgevende instrumenten (bijv. trommel of gitaar)

* Muzikale elementen: klank, melodie, dynamiek, ritme, tempo

* Voelbare trillingen van instrumenten

Het uitnodigende karakter van muziek zorgt er voor dat de cliënt zich open kan stellen voor nieuwe ervaringen. Er zal een proces ontstaan dat zich richt op (gedrags)verandering, ontwikkeling, stabilisatie en/of acceptatie.

De verworven vaardigheden binnen muziektherapie dragen bij aan de kwaliteit van leven in de eigen leefsituatie.

DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved

                       Praktijk voor muziektherapie