DE NIEUWE KLANK

                       Praktijk voor muziektherapie

Muziektherapie is de aangewezen behandeling als zich problemen voordoen op sociaal, emotioneel, communicatief en/of gedragsmatig gebied die een belemmering vormen in het dagelijks functioneren. Er is dan de wens om dit via muziek te helpen veranderen. Voor verdere informatie zie Muziektherapie.

Vergoeding

Muziektherapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed onder het aanvullend pakket. Het is daarbij van belang te weten dat ik als muziektherapeut aangesloten ben bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en ingeschreven sta in het kwaliteitsregister (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen).

Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die muziektherapie vergoeden.

Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) kan muziektherapie niet vergoed worden.

Tarieven

Muziektherapie in de praktijk

Intakegesprek is gratis.

Individuele therapiesessie van 45 minuten  € 65,-

Muziektherapieverslag en (telefonisch) gesprek  € 50,-

Muziektherapie is vrijgesteld van BTW!

Muziektherapie op locatie

Voor zowel muziektherapie als aangepaste muziekles aan huis, in de instelling of op school wordt binnen Amsterdam  € 5,- extra gerekend. Is de reistijd langer dan 15 minuten dan wordt € 10,- extra gerekend.


De factuur wordt maandelijks verstuurd, welke u rechtstreeks aan de praktijk overmaakt.

Facturen muziektherapie kunt u na betaling gebruiken om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat!

DE NIEUWE KLANK © 2019 • Elsbeth Siebbeles • All rights reserved